prvi razredPolazak u prvi razred osnovne škole važan je događaj za cijelu porodicu, a s obzirom da je u toku upis đaka prvaka u školu, aktuelizuje se i procijena spremnosti za polazak u školu. Dijete se mora prilagoditi novim pravilima ponašanja: sjediti na jednom mjestu duže vrijeme, pratiti aktivnosti do kraja, doći na početak nastave, a njegova sposobnost učenja I izvršavanja zadatka stalno se procijenjuje.

Da bi se dijete što bolje prilagodilo zahtijevima škole, potreban je skladan razvoj svih djetetovih sposobnosti: motoričkih, socio-emocionalnih i intelektualnih.Vrlo često se dešava da pojedini roditelji uče dijete da čita, piše i sl. kako bi bilo spremnije za školu, što se svakako ne preporučuje, jer mnogo bolja priprema odvija se putem igara i aktivnosti kojima ono mora upotrijebiti ruku i prstiće.
Često se postavlja pitanje, šta je to što roditelji mogu da učine da bi svog budućeg prvaka pripremili za polazak u školu. Pa za početak, stvorite motivišuće okruženje u kom se podržava dječija radoznalost, aktivnost, sticanje novih iskustava, igra i stvaralaštvo.

Razvijajte nešto što se zove hotimična pažnja i to kroz upućivanje na sadržaje iz svakodnevnog života, zatim podstičite djecu detaljno pričaju o svemu što vide jer na taj način razvijate sposobnosti opažanja i posmatranja.

Kroz svakodnevne aktivnosti, rješavanje zadataka, pospremanje sobe i sl., vježbajte koncentraciju djeteta, koja u tom periodu nije duža od dvadesetak minuta.

Pomozite djetetu da stvori pozitivnu sliku o sebi i da usvoji radne i kulturno-higijenske navike /pri jelu, oblačenju, korišćenju toaleta, pranja i brisanja ruku, briga za svoje stvari…/.
I zato dragi roditelji imajmo u vidu da su neke djetetove osobine, sposobnosti i vještine presudnije za uspješno školovanje od poznavanja slova.

Dijete koje ima dobru sliku o sebi, zna se zauzeti za sebe, zna riješavati problem i sukobe, ponosi se uspijehom, podnosi neuspijeh, pomaže i dijeli sa prijateljima, zna se dogovarati i pridržavati pravila, sa istrajnošću završava što je započelo, lakše će se prilagoditi na zahtijeve škole, jer radoznala i samosvjesna djeca uče lakše,nego ona sa predznanjem.
Dubravka Lazarević-Terzić, dipl.psiholog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva