AMH

Anti-Müllerian hormone  (AMH) se direktno luči iz granuloznih ćelija koje  okružuju jajne ćelije  u jajnicima žene.

AMH pokazuje rezervu jajnika, koja postepeno opada tokom reproduktivnih godina.

Za razliku od drugih hormona kao što su FSH, LH , inhibina B , estradiola,  ima prilično stalnu koncentraciju u serumu krvi i  tokom menstruacionog ciklusa i može se mjeriti bilo koji dan ciklusa.

Pošto potiče direktno od jajnika, nivo AHM ne zavisi od oralne kontracepcije, trudnoće ili unošenja drugih hormonskih preparata.

Žene sa sindromom policisticnih jajnika (PCOS) pokazuju povećan razvoj antralnih folikula u poredjenju sa normalnim ženama, zbog toga je nivo AHM kod žena sa policistišnim jajnicima je dva do tri puta veći od normalnog.

Nedavna klinička istraživanja su pokazala da je AMH  serumski marker za mjerenje rezerve jajnika i  bolji je u predvidjanju odgovora jajnika u toku indukcije ovulacije od dosadašnjih raspoloživih markera kao što su FSH, inhibin B ili praćenje rasta folikula ultrazvukom .

Folikulometrija

Često se parovi isključuju iz programa IVF zbog lošeg rezultata  AMH.Osim sto AMH pokazuje uglavnom rezerve jajnika , on takodje  može da ukaže na loš kvalitet jajnih čelija kod starijih žena.

Ovaj odnos nije jasno odredjen kod mladjih žena sa smanjenom ovarijalnom rezervom zbog hirurškog odstranjivanja jednog jajnika ili ubrzanog gubitka jajnih ćelija zbog antitjela jajnika.

Mjerenja AMH, slično kao i ostali markeri jajnih rezervi nebi trebali da služe za isključivanje parova iz procesa IVF.

Umjesto toga, treba da se koristi za prilagodjavanje  protokolu stimulacije tokom  IVF postupka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva