Ljutnja je potpuno normalna i zdrava ljudska emocija. Ali kad izmakne kontroli, ljutnja se pretvara u bijes i postaje destruktivna, te može prouzrokovati brojne probleme – na poslu, u bliskim odnosima i cjelokupnom kvalitetu života.

Bijes obuhvata čitav niz emocija, od razjarenosti na jednom kraju do nestrpljivosti i iritiranosti na drugom.Frustriranost je, možda, najčešći vid ljutnje koji većina nas doživljava.

Šta možete da uradite da se bolje nosite sa ovim osjećanjem?

  • Odustanite od pridržavanja standarda po kojem morate uvijek biti prijatni ili se ponašati zadovoljavajuće u svim situacijama. Proširite svoje JA tako da sebi možete da dozvolite izražavanje iziritiranosti ili ljutnje u situacijama u kojima je to prikladno. Naravno, izraziti bijes ne znači da se „istresate“ na nekom drugom, već da podijelite sa nekim osjećanje ljutnje, po mogućnosti, ne sa osobom na koju ste ljuti.
  • Radite na prevazilaženju pitanja tipa „ šta ako“, koja upućujete sebi u vezi sa onim što bi moglo da se dogodi ako biste izrazili svoj bijes. Takve izjave obično sadrže preuveličavanje i iracionalnost.
  • Radite na prevazilaženju straha da ćete se otuđiti od ljudi do kojih vam je stalo ako pokažete da ste bijesni. Sposobnost da saopštite vama značajnim ljudima da ste ljuti, zapravo je znak da vam je stalo do njih.
  • Naučite da saopštite ljutnju asertivno, umjesto agresivno. Zapamtite da je sasvim moguće saopštiti drugim ljudima da ste isfrustrirani ili ljuti na njih na način kojim poštujete njihovo dostojanstvo, na način kojim ih ne okrivljujete ili omalovažavate.Jedan od načna jeste da započnete rečenicu sa JA, umjesto sa TI, npr. Ja se ljutim kad se ne držiš dogovora, umjesto Ti me jako ljutiš kad se ne držiš dogovora. Imajte na umu, da vas drugi ljudi ne čine ljutim. Vi reagujete ljutnjom zbog sopstvenih interpretacija tuđeg ponašanja.

 

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva