Brzi testovi koji se koriste za otkrivanje seksualno prenosivih bolesti mogu biti od izuzetnog znacaja , za ljekare pogotovo, jer na veoma lak i jednostavan način bez dugog čekanja na rezultat i bez laboratorijske opreme mogu se otkriti neke seksualno prenosive bolesti kao što su Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Candida albicans… itd i pravovremeno započeti sa liječenjem.

Testovi se rade iz uzorka koji se dobija uzimanjem vaginalnog i brisa iz grlića materice. Rezultati se čitaju nakon 10 do 15 minuta i ne zahtjevaju specijalnu opremljenost.

U toku je studija koju radim u saradnji sa njemackom kompanijom Concile i koja ima za cilj uporedjivanje rezultata testova sa standardnim metodama mikrobiologije zasijavanjem na podloge. Studija se radi sa kombinovanim testom za Trichomonas vaginalis i Candydu albicans i drugi test na Streptococus B.

Rezultate ove studije ću ubrzo objaviti.

Primjer jednog testa pogledajte:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva