From the daily archives: Wednesday, November 14, 2012

Akutne rane  

Rana nastaje uvek kada dođe do prekida kontinuiteta kože.Ukoliko je rana manjeg promera (ubodna rana,oguljotina), sa minimalnim krvarenjem-ona može da zaraste sama od sebe u nekom kraćem vremenskom roku (sedam dana).

Bez obzira koliko rana izgleda bezazleno neophodno je da se povređena osoba javi svom lekaru kako bi dobila odgovarajuća uputstva. Mala,ubodna […]

Continue Reading

Arhiva

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.