Rinoplastika je jedna od najčešćih operacija u plastičnoj hirurgiji. Ima za cilj korekciju oblika i veličine nosa a takođe i poboljšanje funkcije disanja.

Nos ima centralnu poziciju na licu, ima važnu funkciju i veoma složenu građu. Kao organ, zaslužuje posebnu pažnju i temeljne pripreme. Najznačajniji deo preoprativne pripreme je upravo razgovor sa hirurgom.U toku prvog pregleda, treba detaljno opisati tegobe ako ih imate, zapažanja u vezi izgleda nosa a nakon toga izložiti šta očekujete od operacije odnosno kakav nos želite da imate. I najsitniji detalji mogu biti veoma značajni.

Vaš hirurg će na osnovu pregleda i razgovora sa vama napraviti plan buduće operacije. Pored estetske korekcije, ukoliko postoji indikacija može se korigovati devijacija nosnog septuma, hipertrofija nosnih školjki, ukloniti polipi i slično.

Anestezija: Operaciju je moguće izvesti u opštoj ili lokalnoj anesteziji u zavisnosti od obima operacije. Shodno tome, treba obaviti preoperativnu pripremu (analize krvi, snimak pluća, pregled kardiologa).

Posle operacije imate blage bolove koji obično ne zahtevaju analgetike.Tamponi se vade posle tri dana ako je urađena samo estetska operacija nosa, kod operacije septuma, tamponi se vade nakon sedam dana koliko je i potrebno mirovanje. Svim radnim obavezama se možete vratiti posle dve nedelje. Nos  ne treba izduvavati prvih mesec dana. Trčanje, plivanje i rekreacija tek  nakon tri nedelje.

 

Mr sci med dr Vesna Rakić

Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva