Navodimo najvažnije smjernice za praćenje psihomotornog razoja Vašeg  djeteta. One će Vam pomoći da shvatite da je  Vaša beba u skladu sa očekivanim uzrasnim normama ili će Vas na vrijeme upozoriti da se  obratite pedijatru.

Beba u ovom periodu:

 • Pokazuje nervozu ili plače  na nepoznate osobe
 • Plače kada mama ili tata odlaze (znaci separacione anksioznosti)
 • Ponavlja neke radnje, pravi buku sa ciljem da privuče pažnju
 • Odgovara na proste verbane  naloge
 • Koristi prosta pitanja
 • Podiže ruke pri svlačenju i oblačenju
 • Pruža vam knjigu sa ciljem da čitate priču
 • Ponavlja riječi koje vi najčešće upotrebljavate
 • Ponavlja u nizu glasovne lance kojima mijenja tonalitet, sa ciljem da zvuči kao govor
 • Koristi gestove glavom u smislu “ne”, maše rukom pri pozdravljanju “pa-pa”
 • Istražuje predmete na različite načine: trese, baca, lupa
 • Pije iz čaše, češlja kosu
 • Skuplja predmete i ubacuje ih u korpu (nadgradnja prethodno stečena vještina da prosipa predmete-igračke iz korpe)
 • Imitira jednostavne radnje
 • Pokazuje predmete kažiprstom
 • Okreće se put predmeta koji se imanuje
 • Pokazuje određene pojmove na slici (np. mačka, pas)
 • Zainteresovano učestvuje u igri skrivanja
 • Samostalno hoda

  Obratite se razvojnom pedijatru ako primjetite kod Vašeg djeteta nešto od navedenog:

 • Vaša beba ne puzi
 • Ne održava stajanje iako ga podržavate
 • Ne istražuje predmete
 • Izostaju prve riječi sa značenjem (mama, tata)
 • Ne pokazuje predmete
 • Izostaje mahanje pri pozdravljanju, ne rukuje se
 • Počinje da gube neke prethodno stečene vještine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva