Broj ultrazvučnih pregleda tokom trudnoće često prevazilazi granice optimalnog. “Krivci” su i ginekolozi i trudnice. Probaću da objasnim razloge.

Nije rijetka pojava da trudnica uradi 3 do 4 ultrazvučna pregleda već do 8 nedelje trudnoće. Da li je zaista neophodno toliko često raditi ultrazvučne preglede u trudnoći? Koja je svrha ?

Većina postojećih protokola koje su napravili svjetski priznati i dokazani ginekolozi i koje su usvojila razna udruženja ginekologa i obstetričara u svijetu predlaže oko 4 ultrazvučna preglada tokom trudnoće koja je “normalna”. Kod rizičnih trudnoća taj broj je nešto veći.

Moja analiza na 250 trudnica daje rezultate koji nisu ni blizu tih 4 . Prosječan broj uradjenih ultrazvučnih pregleda je 8,6. To su evidentirani ultrazvučni pregledi, a tome treba dodati i one ultrazvučne preglede koji se ne unose u karton trudnice.

Ono što postaje loša praksa je da trudnice imaju zabludu da je ultrazvučni pregled dovoljan i potreban pregled za većinu tegoba koje se jave u trudnoći.

Nije rijedak slučaj da se trudnicama uradi ultrazvučni pregled “na zahtjev” zato što često mokri i peče je mokraća, zato što je malo boli po dnu stomaka , zato što osjeća “nelagodnost”, zato što ima svrab po koži, zato što ima pojačan sekret, zato…

Ultrazvučni pregled je” zanimljiv” i nisam se sreo ni sa jednom trudnicom koja je odbila ultrazvučni pregled, za razliku od ginekološkog pregleda koji je neprijatan, neugodan i određen broj trudnica ga izbjegava. Često je ginekološki pregled u trudnoći i prvi pregled koji žene urade, pa ga i zbog toga izbjegavaju.

4D ultrazvučni pregled je dao još jednu novu dimenziju “atraktivnosti” pa je i tu  granica pomjerena i ponekad se izgubi mjera i razlog zbog čega se taj pregled radi. Često je to samo potvrda pola .Ili “provjera”  ginekologa.

“Čekala sam da mi kaže je li muško, pa kad je na 4D rekao, ja sam rekla doktoru da ja već znam pol”. tu sam rečenicu nebrojeno puta čuo u mojoj praksi.

Nije mi namjera da umanjim značaj ultrazvučnog pregleda u kontroli toka trudnoće. Metoda je izuzetna , nezamjenjiva i toliko dobrog je donijela nama ginekolozima. Ali samo skrećem pažnju da ne “prećeramo” kao što znamo u mnogo čemu.

Više  o broju i dinamici ultrazvučnih pregleda tokom trudnoće.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva