Često su roditelji zabrinuti da li se njihova beba razvija kako treba. Skloni su da je upoređuju sa drugim bebama. Prate svaki  pokret i aktivnost.

Većina beba u određenom periodu rade slične stvari. Iako postoje odstupanja , ovaj tekst može roditeljima poslužiti kao putokaz.

Sa navršenih mjesec dana:

 • Beba okreće glavu prema predmetima (bradavica i cucla) kad joj se dodiruje obraz.
 • Beba postavljena da leži na stomak, podiže glavu od podloge (na kratko), okreće glavu u stranu.
 • Okreće se prema poznatim glasovima i zvucima.
 • Uspostavlja ritam dojenja, refleks sisanja je snažan.
 • Stavlja ručice u usta, hvata dojku ručicama.

Sa navršenih 3 mjeseca

 • Beba se osmjehuje.
 • Beba postavljena da leži na stomak, podiže glavu od podloge i održava je uspravno.
 • Zainteresovano zagleda svoje šake.
 • Počinje da “guče”.

Sa navršenih 6 mjeseci

 • Ležeći na stomaku beba podiže gornji dio trupa i ostvaruje oslonac na šakama.
 • Pruža ruke ka poznatim osobama.
 • Okreće glavu na dozivanje imenom, reaguje na poznate osobe.
 • Ima glasovne lance kada se “nekom obraća”
 • Hvata igračke istražuje ih prebacivanjem iz ruke u ruku i stavlja ih u usta.

Sa navršenih 12 mjeseci

 • Puzi naizmjenično noga -ruka sa osloncima na dlanu i koljenima.
 • Podiže se u iz visoko-klečećeg u stojeći stav i pravi prve korake.
 • Šalje poljupce.
 • Grli poznate osobe, pozdravlja u znaku “pa-pa”.
 • Uspostavljena je koordinacija oko-ruka.
 • Provlači i ubacuje predmete kroz otvore, hvata sitne predmete “pincetnim hvatom” odnosno palcem i kažiprstom.
 • Izgovara prve riječi sa značenjem.
 • Lista knjigu i cijepa stranice.
Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva