Adolescencija predstavlja specifičan i izuzetno važan period u životu svakog čovjeka. To je burna razvojna faza između djetinjstva i odraslog doba koja treba da omogući probražaj dotadašnje djece u zrele, samostalne ljude. Na tom putu, adolescente čeka mnogo dilema, izazova, prilagođavanja, važnih odluka novih iskustava i saznanja, što nije nimalo jednostavno i lako.

Dok  ovo čitaš sigurno ti padaju na pamet razna pitanja. Neka od njih mogu biti:

Zašto je adolescencija važna?

Kako ću znati da sam u pubertetu?

Zar nisu pubertet i adolescencija isto?

Kako ću  znati kada se ove faze razvoja završavaju a kada počinju?

Možeš se čak i zapitati zašto bi to uopšte i morao/la da znaš?

Pokušaćemo da damo osnovne informacije i poneki savjet za moguće dileme i pitanja mladih u ovom uzrasnom dobu koje se tiču škole, učenja, odnosa sa vršnjacima i nastavnicima.

Period adolescencije počinje sa pubertetom u 10. ili 11. godini i traje do 24 – 25. a po nekim novijim kriterijumima i do 30. godine života. Ovaj dugačak period je podijeljen na tri faze:

10 -14. godine, rana adolescencija

15 – 19. godine srednja i

20 – 24.  godine kasna adolescencija

Svaka od ovih faza ima svoje karakteristike o kojima čemo govoriti u nekom drugom tekstu.

Važno je da znaš šta predstavlja period adolescencije, da umiješ da prepoznaš promjene kod sebe kako bi mogao/la pravilno da se nosiš sa njima i da tvoje odrastanje bude manje bolno od odrastanja Adrijana Mola

Promjene koje se dešavaju u doba puberteta a nastavljaju se u periodu adolescencije predstavljaju pripremu za  odraslo doba i zrelost. Jedno od glavnih obilježja početka adolescencije je pojava sekundarnih polnih karakteristika i seksualna interesovanja. O čemu se možeš informistai i na našem sajtu.

 

Autor teksta: Tanja Vujović, pedagoškinja

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva