Učenici đačkog  parlamenta u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Baru između ostalih aktivnosti ove godine učestvuju i u projektu Reproduktivno zdravlje mladih.

 

U okviru tog projekta priča se o polnom/seksualnom razvoju, polno prenosivim bolestima, neželjenoj trudnoći,…

Aktivno učešće parlamentaraca i osmišljavanje aktivnosti u osnovi imaju koncept vršnjačke edukacije, jer će oni svojim stavom i ponašanjem kao i stečenim znanjem praviti pozitivan uticaj na svoje vršnjake.

Saradnja sa poljoprivrednom školom je samo nastavak jedne duge tradicije ovih i sličnih aktivnosti koja postoji zahvaljujući entuzijazmu pedagoga ove škole Milanke Okuke.

2004.g se počela je saradnja sa učenicima ove škole , napravljen je film o zaštiti reproduktivnog zdrvalja, štampan vodič o seksualnom zdravlju koji su sami učenici osmislili i kreirali…

Nadam se da im je priča bila korisna.

Znam sigurno za neke da jeste , one koje vidjam i srećem u ordinaciji , koji su bili na radionicama prije 4-5 godina, a sada su već majke, trudnice…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.