Žene , bez obzira u kakvim uslovima žive, kojeg su ekonomskog statusa, kakvog nivoa obrazovanja, kojoj rasi, vjeri, grupi,..pripadaju imaju iste probleme u vezi “ženskog zdravalja”.

Mi često živimu sa predrasudama da o temi kao što je zaštita od polno prenosivih bolesti, zaštita od neželjene trudnoće, rano otkrivanje malignih bolesti i sl. žene teže pričaju.

Predrasuda je i da znanje o seksualnom zdravlju prati i nivo obrazovanja i pripadnost višoj klasi društva.

Iznenadimo se da neko ko nije išao u školu, ko živi u barakama i teškim životnim uslovima ponekad zna mnogo više od vršnjaka koji žive udobnim životom, završavaju visoke škole , znaju teoriju do detalja i svakodnevno znanje šire i dopunjavaju listajući strane na internetu.

Nezaštićeni seksualni odnosi nose rizik od neželjene trudnoće i seksualno prenosivih bolesti. Ako se žene informišu o svim metodama zaštite ,ako znaju koja sve sredstva kontracepcije postoje, kako se koriste, kako do njih mogu doći, može se izbjeći velika muka kroz koju prolaze žene iz našeg kampa u kojem smo  se družili 17.02.2011.,

Tu muku su nam potvrdile žene sa svojim iskustvom i teškim pričama kako su prolazile ako se kasno jave ljekaru, ako ne budu primljeni zato što nemaju knjižicu, ako su prinudjene da plaćaju usluge u privatnim ordinacijama, ako moraju da pribjegnu nestručnim metoma rješavanja neželjene trudnoće…Ako

 


Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva