Pravo na vantjelesnu oplodnju

Tokom ispitivanja uzroka i liječenja bračne plodnosti infertiliteta mnogi bračni parovi na kraju te priče  urade i vantjelesnu oplodnju.

Put kroz koji oni prolaze najbolje oni sami znaju, ali često  ne znaju  da ne moraju baš sve sami da prolaze i da plaćaju ove , i dalje veoma skupe medicinske procedure.

U Crnoj Gori je zakonom regulisano da parovi imaju pravo na besplatnu vantjelesnu oplodnju.

Kad se cijela “muka” prodje, onda kreće muka sa administracijom i papirima.Tekst koji sledi preuzet je sa zvaničnog sajta Fonda zdravstva Crne Gore. Kako to pravo ostvariti:

Zakon o zdravstvenom osiguranju regulisao je da se dva postupka vještačke oplodnje uključujući in vitro fertilizaciju, obezbjeđuju iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list RCG” br. 39/04).

Odlukom o ostvarivanju zdravstvene zaštite u postupku vještačke oplodnje uključujući in vitro fertilizaciju („Sl list RCG” br. 30/05) uređen je način i postupak ostvarivanja ovog prava.

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju zdravstvene zaštite u postupku vještačke oplodnje uključujući in vitro fertilizaciju („Sl. List RCG” br. 15/07), utvrđeni su iznosi sredstava koja nadoknađuje Fond na ime obavljenog postupka vještačke oplodnje:

 • 1455 € – postupak mikrofertilizacije,
 • 1205 € – klasični postupak,
 • 2250 internacionalnih jedinica gonadotropina.

Pravo na postupak vještačke oplodnje osigurana lica ostvaruju u Opštoj bolnici „Danilo I” u Cetinju i drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor.

Osiguranim licima koja postupak vještačke oplodnje ne mogu da ostvare u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor odobrava se naknada troškova u skladu sa Odlukom.

Postupak naknade troškova

Osigurana lica ostvaruju naknadu troškova na ime obavljenog postupka vještačke oplodnje u dva pokušaja, počev od juna 2004. godine, tj. od stupanja na snagu Zakona o zdravstvenom osiguranju. Zahtjev za naknadu troškova sa odgovarajućom dokumentacijom  podnosi se Fondu. O pravu na naknadu troškova odlučuje Komisija za IVF.

Procedura za ostvarivanje prava:

 1. Izabrani doktor upućuje osigurano lice Konzilijumu za liječenje sterilitet Kliničkog centra Crne Gore;
 2. Konzilijumu se podnosi medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju. (radno vrijeme četvrtkom od 11,00 do 13,00 u KC CG – kontakt telefon: 020/312 312);
 3. Na osnovu predloga Konzilijuma da je indikovan postupak vještačke oplodnje, osiguranici obavljaju vještačku oplodnju;
 4. Nakon obavljenog postupka, pravo na naknadu troškova ostvaruje se na osnovu:
  • zahtjeva za refundaciju,
  • predloga Konzilijuma za liječenje steriliteta KC CG;
  • medicinske dokumentacije o prethodnom liječenju i ispitivanju (nalaz hormona, spermogram, ginekološki nalaz, ev. izvještaj HSG i laparaskopija, otpusne liste o sprovedenom liječenju i sl.),
  • otpusne liste i izvještaja ljekara sa protokolima postupka, kao dokaz da su odrađene odgovarajuće zdravstvene usluge jednim od postupaka (IVF ili  ICSI) vještačke oplodnje, protokol stimulacije i broj utrošenih ampuliranih ljekova (Puregon, Menopur i Gonal F),
  • računa o cijenama koštanja obavljenih usluga i računa za lijekove (fiskalni račun);
 1. Na osnovu dostavljene dokumentacije, Komisija za IVF poziva podnosioca zahtjeva na komisiju i donosi nalaz i mišljenje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva