KADA IĆI U BOLNICU/PORODILIŠTE
Uobičajen odgovor na ovo pitanje glasi: kada počnu porođajne kontrakcije. Ali, to je samo naizgled jednostavan odgovor. U realnosti, nije uvijek lako sa sigurnošću utvrditi da li se radi o porođajnim kontrakcijama i da li porođaj zaista počinje.

Ipak, postoji nekoliko pouzdanih znakova koji nagovještavaju početak porođaja:
Porođajne kontrakcije – javljaju se u redovnim intervalima i imaju istu dužinu trajanja. U početku su kratke i sa velikim intervalima između njih. Kako proces porođaja napreduje, kontrakcije postaju duže i intenzivnije, a intervali između njih sve kraći. Kontrakcije se prate i mjere uz pomoć sata. Kod žena koje se prvi put porađaju porođajni proces je sporiji i traje duže, pa one treba da odu u bolnicu kada evidentiraju 20 kontrakcija sa međuintervalima od 5 do 10 minuta. Svaka kontrakcija traje od 45 sekundi do 1 minuta. Kod žena koje su već rađale , porođaj je kraći, pa trenutak odlaska u bolnicu ne treba određivati prema trajanju kontrakcija, niti prema dužini intervala između njih.

Pucanje vodenjaka – riječ je o pucanju plodovih ovojaka, plodove opne i oticanju jednog dijela plodove vode. Vodenjak se nalazi ispred prednjeg dijela bebe i prilikom ginekoloških pregleda može se opipati. Pucanje vodenjaka obično je bezbolno i nečujno. Plodova voda je najčešće bezbojna, čista i bez mirisa, nalik običnoj vodi. Pucanje membrane se dešava spontano, tokom kontrakcija, ili ga izazove akušer u porodilištu. Kada se pucanje membrane desi spontano, treba odmah krenuti u porodilište, jer je to siguran znak da su trudovi odmakli i da je porođaj blizu.

Tagged with:
 

One Response to Počeo je porođaj

  1. gun safe reviews says:

    Great blog! I like it very much!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.