Fetal alcohol spectrum disorders (FASDs) predstavlja grupu različitih poremećaja koji mogu da se jave kod osoba čija je majka tokom trudnoće pila alkohol.

Ovi poremećaji se mogu ispoljiti kao različiti fizički znaci oboljenja pojedinih organa ili kao poremećaji u ponašanju i učenju. Najčešće djeca koja pate od FASD imaju mješavinu fičkih i psihičkih poremećaja.

FASD je uzrokovan alkoholom koje žene piju tokom trudnoće. Ne postoji količina alkohola koja je bezbjedna za piće dok je žena trudna iako se često govori o čaši vina tokom dana.

Takođe, ne postoji bezbjedni period tokom trudnoće kada trudnica smije da pije alkohol. I nema sigurne vrste alkohola koji smije da se pije tokom trudnoće

FASD se odnosi  na čitav niz poremećaja. Ovi poremećaji  mogu uticati na bebu na različite načine, a mogu varirati od blagih do teških oblika.

Osoba s FASD može imati:

 • Abnormalni izgled lica , glatki nabor između nosa i gornje usne (greben philtrum)
 • Mala glava
 • Nizak rast
 • Niska tjelesna težina
 • Loša koordinacija pri pokretima
 • Hiperaktivno ponašanje
 • Problemi sa pažnjom
 • Slabo pamćenje
 • Poteškoće u školi (naročito sa matematikom)
 • Teškoćama u učenju
 • Poremećaj govora
 • Intelektualni problemi  ili nizak  IQ
 • Loša zaključivanje
 • Poremećaj spavanja
 • Problemi sa vidom i  sa sluhom
 • Problemi sa srcem, bubrezima, kostima…

Različiti termini se koriste za opisivanje FASDs:

Fetalni alkoholni sindrom (FAS): FAS predstavja teški oblik  FASD/a. Smrt fetusa je najekstremniji ishod. Osim  abnormalnih  crta  lica, takve bebe imaju poremećaj rasta  i razvoja  CNS (centralnog nervnog sistema).

Neurorazvojni poremećaj vezan za unošenje alkohola (ARND): Takva djeca  sa ARND imaju  intelektualne teškoće  i probleme u ponašanju i učenju.

Urođene anomalije vezane za alkohol (ARBD): Bebe  sa ARBD mogu  imati urođene anomalije srca, bubrega, kostiju ,čula vida sluha ,..

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.