From the daily archives: Friday, February 18, 2011

Žene , bez obzira u kakvim uslovima žive, kojeg su ekonomskog statusa, kakvog nivoa obrazovanja, kojoj rasi, vjeri, grupi,..pripadaju imaju iste probleme u vezi “ženskog zdravalja”.

Mi često živimu sa predrasudama da o temi kao što je zaštita od polno prenosivih bolesti, zaštita od neželjene trudnoće, rano otkrivanje malignih bolesti i sl. žene teže pričaju.

[…]

Opsirnije

Arhiva