From the daily archives: Sunday, February 6, 2011

Fetal alcohol spectrum disorders (FASDs) predstavlja grupu različitih poremećaja koji mogu da se jave kod osoba čija je majka tokom trudnoće pila alkohol.

Ovi poremećaji se mogu ispoljiti kao različiti fizički znaci oboljenja pojedinih organa ili kao poremećaji u ponašanju i učenju. Najčešće djeca koja pate od FASD imaju mješavinu fičkih i psihičkih poremećaja.

[…]

Opsirnije

Arhiva