Termin porodjaja

Kada kažemo termin poroðaja, pod tim podrazumijevamo datum koji približno odreðuje kada bi se trudnica mogla poroditi.

To se najcešce dešava izmeðu 38. i 42. sedmice trudnoce, kada se javljaju prve poroðajne kontrakcije. Još uvijek nije moguce potpuno precizno predvidjeti datum poraðaja, jer mehanizmi koji ga pokrecu nijesu do kraja poznati. Zato trudnica treba i sama da motri i pažljivo evidentira signale koji ukazuju na pocetak poroðaja. Ona takoðe treba da ide redovno na preglede kod ginekologa, kao i da se priprema za odlazak u porodilište.

Predznaci porodjaja

Predznaci poroðaja mogu biti razliciti i varirati od slucaja do slucaja. Ipak, nekoliko karakteristicnih simptoma najcešce se javljaju kod svih trudnica.

Spuštanje stomaka – nastaje usljed spuštanja bebe u poroðajni kanal.

Ucestalo mokrenje – što je beba dublje u poroðajnom kanalu, veci je pritisak na bešiku, a njena se zapremina smanjuje. Neprijatan osjecaj u preponama i leðima – karakteristican osjecaj nelagode, zbog opuštanja ligamenata i pripreme karlice za poroðaj.

Ucestale kontrakcije – zatezanje/ stezanje stomaka (više ili manje izraženo) koje se javlja 10 – 20 puta dnevno; kontrakcije se još uvijek ne javljaju u pravilnim razmacima i ne traju jednako.

Krvavo-sluzavi cep – kako se poroðaj približava, grlic materice se opušta i proširuje. Mnoge žene ce osjetiti spontani gubitak sluzavog cepa koji tokom trudnoce drži grlic materice zatvorenim. Nije rijetkost da se to desi prilikom posljednjeg ginekološkog pregleda. Ovaj cep cesto ispadne spontano i to dan, dva prije poroðaja, a dešava se da trudnica to cak i ne primijeti.

Slabiji pokreti bebe – uoci samog poroðaja, neke trudnice ne osjecaju pokrete bebe ili bar ne cesto  i jasno kao do tada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Arhiva

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.